आमच्याशी संपर्क साधा

Hebei Javy Technology Co., Ltd.


दूरध्वनी: +८६-३१२-७५१७७९९

फोन: +८६-१८४०३२२४४८०

फॅक्स:+८६-३१२-७५१७७९९

ई-मेल 1: alica@javybiotech.com

ई-मेल 2: miley@javybiotech.com

वेब: www.javybiotech.com

पत्ता:औद्योगिक क्षेत्र, बाओडिंग सिटी, हेबेई प्रांत, चीनचौकशी पाठवा